Bescherming persoonsgegevens
 
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
 
De V-Bird VA Group zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken zonder de expliciete toestemming/instemming van de betrokken persoon of personen.
 
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en doen dit naar Nederlands recht, meer in het bijzonder in overeenstemming met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming van 25 mei 2018, over het algemeen bekend als en hier verder aangeduid als de AVG.

Jouw gegevens op de servers van de V-Bird VA Group

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons systeem welke gehost wordt op servers van DirectVPS.
 
De servers van DirectVPS zijn gevestigd in Nederland. Jouw gegevens worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in Nederland. De huidige Algemene voorwaarden van DirectVPS vind je hier en de Algemene voorwaarden met ingang vanaf 20 juni 2018 vind je hier.
Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens? 

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
 
Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van automatische berichten vanaf de server inzake de status van je membership van de V-Bird VA Group. We doen dit alleen met gegevens die je hebt ingevoerd bij je aanmelding bij de V-Bird VA Group.
 
Wanneer jij je aanmeld bij de V-Bird VA Group, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om je een acceptatiemail of afwijzingsmail te sturen.
Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.
 
De persoonlijke gegevens die je invoert op de website van de V-Bird VA Group worden altijd vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
 
Communicatie

Wanneer je ons een e-mail of andere berichten stuurt, is het mogelijk dat deze berichten worden doorgezonden naar de privé E-mail adres van een 
stafmember van de V-Bird VA Group.Niet iedere stafmember maakt gebruikt van een mailbox van de V-Bird VA Group. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.
 
Je kunt wanneer je lid bent van V-Bird VA Group ten alle tijden gebruik maken van de interne Airmail. Hier worden geen E-mail adressen voor gebruikt alleen je naam en het door de V-Bird VA group toegekende VBV nummer.
 
Wij gebruiken voor bepaalde doelen nieuwsbrieven. Deze staan standaard niet aan. Je dient deze zelf te activeren via het menu op de website zodra je lidmaatschap is goedgekeurd. Je kan deze ten alle tijden zelf aan en uit zetten.

Welke informatie vragen wij bij aanmelding?

Voor- en achternaam
Voor de administratieve verwerking in ons systeem. Deze is verplicht en zonder deze gegevens zal de aanmelding niet worden verwerkt door ons systeem.
Tevens dient dit ter controle of de aanmelding gebeurd door een natuurlijk persoon.
 
Geldig E-mail adres 
Voor de administratieve verwerking in ons systeem. Tevens dient dit ter controle of de aanmelding wordt gedaan door een natuurlijk persoon. Opgave geldig E-mail
adres is verplicht.
 
Paswoord
Een paswoord dient ten alle tijde minimaal 6 karakters bevatten en wordt versleuteld opgeslagen in de sytemen van de V-Bird VA Group.
 
Geboortedatum
Dit dient ter controle of je de aangegeven minimum leeftijd hebt om lid te kunnen worden van de V-Bird VA Group.
 
IP-adres
Jouw ip-adres wordt bij aanmelding opgeslagen en bij aanvaarding bij iedere inlog op de website om bij eventuele misbruik en/of misdragingen de toegang tot de website
te blokkeren.
 
Na aanvaarding zal een deel van de gegevens zoals voor- en achternaam ook worden opgeslagen in het door de V-Bird VA Group gebruikt forum. Ook je opgegevens paswoord zal versleuteld worden opgeslagen. Indien je dit niet wil kan je altijd een verzoek indienen voor het verwijderen van deze gegevens. Na verwijdering wordt niet opnieuw toegang gegeven tot het forum.

Al de door jou opgegeven gegevens kan je ten alle tijden terug zien en deels zelf veranderen via je persoonlijke pagina na inlog op de website.
 
Beveiliging persoonsgegevens
 
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.
Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, afdwingen van sterke wachtwoorden en gescheiden accounts op basis van “least privilege”zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
 
Wie hebben er toegang tot de door jou opgegeven gegevens
 
Alle actieve stafleden genoemd op de de stafpagina van de website  (Klik hier). Het betreft hier de gegevens opgegeven bij aanmelding behoudens het door jou opgegeven paswoord dat versleuteld wordt opgeslagen en voor niemand zichtbaar is.
 
Cookies
 
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website en Forum wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. 
Deze cookies worden gebruikt voor een zo goed mogelijke werking van de website en forum. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
 
Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
 
Dingen die je altijd kunt doen:
 
Via de website van de consumentenbond kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.
Social Media
 
De V-Bird VA group heeft een afgesloten groep op Facebook waarin uitsluitend mensen in kunnen die lid zijn van V-Bird. Periodiek wordt gekeken of deze nog juist zijn en eventuele ex-leden worden dan verwijderd. Je bent niet automatisch aangemeld bij de Facebookgroep van de V-Bird VA Group. Met betrekking tot de leden indien nodig/gewenst contact opnemen met Cor de Bruin (ceo@vbirdva.com). 
 
Wij hebben op onze website klikbare iconen geplaatst van Facebook en Twitter. Je kan de privacyverklaringen van zowel Facebook als Twitter lezen om na te gaan hoe zij met jouw privacy omgaan. Hieronder de links naar de privacy verklaringen:

Facebook
Twitter

Links

Op de website van de V-Bird VA Group zul je links aantreffen die je naar websites buiten V-Birdva.com brengen. Het kan zijn dat deze externe websites  
gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw gegevens zoalng je lid bent van de V-Bird VA Group. Bij beëindiging van het lidmaatschap door jou of nadat de door de V-Bird VA Group vooraf gestelde termijn van inactiviteit is overschreden zullen al je gegevens in de administratie en het forum worden verwijderd.
 
De V-Bird VA Group bewaart geen gegevens van personen die geen lid (meer) zijn.Na verwijdering van je gegevens op de actieve website blijven je gegevens nog wel aanwezig in de backups tot de backup retentie is verlopen. De rententieperiode van DirectVPS is 7 dagen.
Indien je je ook hebt aangemeld voor de nieuwsbrieven kan je deze zelf uitschrijven via de link die met alle nieuwsbrieven wordt meegezonden of via een verzoek aan Cor de Bruin (ceo@vbirdva.com). 

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij al je gegevens uit onze systemen zullen verwijderen. Daarmee komt direct een einde aan het lidmaatschap van de V-Bird VA Group.
 
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens op basis van de toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
 
Je kan altijd de gegevens inzien die je hebt opgegeven bij je aanmelding via de knop "Bewerkt mijn Profiel, E-mail en Avatar" op je persoonlijke pagina. Ook kan je deze gegevens op je voor- en achternaam na zelf wijzigen.
 
Je hebt een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen aan Cor de Bruin (ceo@vbirdva.com).
 
Na verwerking van jouw verzoek van het wissen van jouw persoonsgegevens komt er direct een einde aan het lidmaatschap van de V-Bird VA Group. Na verwerking van jouw verzoek tot beperking van de verwerking of nadat je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking kan door de V-Bird VA Group besloten worden het lidmaatschap direct te beëindigen zodra de beperking of het bezaar een goede werking van het lidmaatschap in de weg staat. 

Wijzigingen
 
De V-Bird VA Group behoud ten alle tijden het recht om ons privacybeleid te wijzigen
De wijzigingen zullen worden aangekondigd door berichtgeving via de Staf nieuwsbrief, het forum en Airmail.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.